Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

-Συμβουλευτική μέσω Skype για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο στα Αγγλικά  (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία).

-Συμβουλευτική μέσω Skype για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό λόγο στα Αγγλικά   (δυσαρθρία, τραυλισμό, ηχολαλία κτλ).

- Συμβουλευτική μέσω Skype  για ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προφορικό ή/και το γραπτό λόγο στα Αγγλικά (ή και τα Ελληνικά) .

- Ιδιαίτερη έμφαση στις φωνολογικές ιδιαιτερότητες της Αγγλικής γλώσσας όπως και στην ενίσχυση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου.

Επικοινωνία: christina-s87@hotmail.com