Τιμές

Η τιμή εξαρτάται από τη διάρκεια και το χρόνο της συνεδρίας και καθορίζεται έπειτα από συνεργασία με τον πελάτη.

Τα χρήματα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται ΑΠΥ που αποστέλλεται ταχυδρομικά στον πελάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου